Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου

Στη σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία οι απαιτήσεις των πολιτών από τις συνεργασίες τους με δικηγόρους είναι αυξημένες και, σε πολλές περιπτώσεις, ενδεχομένως και παράλογες.

Ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου υπάρχει χρηματικό συμφέρον, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα κάποιος να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση είτε δικαιολογημένα λόγω λάθους (π.χ. παράλειψη κάποιας προθεσμίας), είτε και δόλια με κάθε λογικοφανή πρόφαση.

Σε κάθε τέτοια κατάσταση αναμφίβολα δημιουργείται αναστάτωση αλλά και πολλές φορές σοβαρή οικονομική ζημιά για ένα δικηγόρο, με παράλληλη επίπτωση στην επαγγελματική φήμη του. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρου από μεγάλη εταιρεία αναμφίβολα είναι κάτι πολύ σημαντικό και χρήσιμο. Πολύ περισσότερο δε όταν η εταιρεία αυτή είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

 

Η ασφάλιση επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων καλύπτει τις συνήθεις και τυπικές δραστηριότητες ενός δικηγόρου.
 
Αναλυτικότερα
 
  1. Λάθος ή παράλειψη του δικηγόρου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
  2. Τυχόν παράβλεψη κάποιας προθεσμίας
  3. Λανθασμένη καθοδήγηση για νομικά ή φορολογικά θέματα
  4. Αμέλεια στη σύνταξη και μελέτη τίτλων
  5. Απώλεια ηλεκτρονικών και έντυπων εγγράφων
  6. Δικαστικά έξοδα υπεράσπισης σε περίπτωση εκδίκασης κάποιας αξίωσης

 

Η ασφάλιση δεν καλύπτει αξιώσεις σε ΗΠΑ και Καναδά και λάθος ερμηνεία ξένου Δικαίου.

Το βασικό ασφαλιστήριο παρέχει 

  • 60.000€ κάλυψη ανά περίπτωση
  • 120.000€ κάλυψη ετησίως
  • 6.000€ κάλυψη για απώλεια εγγράφων έντυπων ή ηλεκτρονικών
  • 1.000€ απαλλαγή ανά απαίτηση

Το ετήσιο κόστος του είναι  235€


*Σε δικηγόρους με αμοιβές άνω των 60.000€ ετησίως και δικηγορικές εταιρείες ισχύει διαφορετικό τιμολόγιο

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ελάτε να συνεργαστούμε.

Η τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις.  Στο my advisor είμαστε οι πρώτοι που πιστέψαμε ότι το διαδίκτυο αλλάζει τα δεδομένα και στην ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ευκολότερα τις συνεργασίες του, και οι ασφαλισμένοι μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

Τηλεφωνικό κέντρο 211 800 4634

φόρμα επικοινωνίας

logo myadvisor1