Αστική και επαγγελματική ευθύνη

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον η δραστηριότητά σας μπορεί να γίνει αιτία να απαιτηθεί από εσάς αποζημίωση. Ιδιαίτερα την σημερινή εποχή, ενδεχομένως πολύς κόσμος θα προσπαθήσει, ακόμα και δόλια , να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να αποκομίσει κέρδος.

Προστατέψτε λοιπόν την επαγγελματική σας ιδιότητα έναντι τρίτων (πελάτες, ασθενείς κτλ) με τα προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης για να καλύψετε τυχόν υλικές και σωματικές βλάβες ή χρηματικές απώλειες.

Επαγγέλματα που καλύπτονται μπορεί να είναι

Ανάλογα με το επάγγελμα, υπάρχουν προτιμολογημένα πακέτα Αστικής Ευθύνης (π.χ. Δικηγόροι) ή συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο για δοθεί προσφορά (π.χ. ασφαλίσεις τεχνικών έργων).

 

 Εκτύπωση