katoikia

Όροι και εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας

Είναι απαραίτητο να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας. Λόγω του ότι κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει τους δικούς της όρους, ενδεικτικά θα αναφερθούμε σ αυτά που ισχύουν στα πακέτα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΦΩΤΙΑ-ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

ΕΚΡΗΞΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ: Δεν καλύπτονται τα εκραγέντα αντικείμενα, παρά μόνο οι ζημιές που θα προκληθούν

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ: Γενικά σαν δάσος εννοούνται και θάμνοι κτλ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ : Η αποζημίωση δίνεται μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση έως του 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και μέχρι 18.000€. Ο ασφαλισμένους υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία σε περίπτωση αγωγής και να μην προβαίνει σε καμιά άλλη διαπραγμάτευση.

ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ: Έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και έως 3.000€ ανά γεγονός και πάντα με βάση όλα τα αντίστοιχα τιμολόγια.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Δεν καλύπτονται ζημιές από φυσιολογική φθορά των σωληνώσεων, κακοτεχνίες και καθίζηση-κατολίσθηση. Ισχύει απαλλαγή 10% επί της συνολικής αποζημίωσης με κατώτατο όριο τα 600€

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ: Καλύπτει ζημιές σε αντικείμενα που είναι μόνο σε κλειστό στεγασμένο χώρο και όχι στο ύπαιθρο. Ισχύει απαλλαγή 10% με ελάχιστο τα 600€. Είναι πάντα απαραίτητη βεβαίωση από την ΕΜΥ για τα καιρικά φαινόμενα.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ: Με άμεση ενημέρωση της αστυνομίας, έως 6.000€,και με  αντιγρ. συμβάντος.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ/ΑΠΕΡΓΙΕΣ/ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Εκτός των οχημάτων της οικογένειας.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ: Έως 1.500€

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ: Έξοδα άντλησης υδάτων λόγω καλυπτόμενου κινδύνου έως 900€ ανά συμβάν και ανά έτος

ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Τεκμαρτό ή πραγματικό ενοίκιο μέχρι να επισκευαστεί καλυπτόμενη ζημιά. Δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού ασφ. Κεφαλαίου και για διάρκεια 12 μηνών

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτονται με απαλλαγή 10% και ελάχιστο τα 600€

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Η ΕΠΙΤΑΓΩΝ: έως 600€. Απαραίτητη η δήλωση στην αστυνομία αλλά και τις τράπεζες

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: έως 600€ ανά γεγονός και 900€ ετησίως. Ισχύει 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ: Ζημιές στον πίνακα έως 300€ ανά γεγονός και 600€ ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ: 600€ εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ: 600€ ανά περίπτωση και ετήσια

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Έως 30 ημέρες και ανώτατο ποσό 1.800€ ανά γεγονός και ετησίως

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ: Έως 300€ ανά γεγονός και ετησίως

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Για 3 μήνες από φωτιά

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε κάθε ετήσια επέτειο του συμβολαίου, τα κεφάλαια περιεχομένου αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό. Αυτό για να αντανακλάται η αύξηση του μέσου κατασκευαστικού κόστους

Μετά από κάθε αποζημίωση άνω του 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, το συμβόλαιο λήγει αυτόματα και χρειάζεται να γίνει νέο

Κάθε αποζημίωση δίνεται με βάση τα πρωτότυπα τιμολόγια και μετά από πραγματογνωμοσύνη από την εταιρεία. Ο πραγματογνώμονας είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και μπορεί να χρειαστεί και 2-3 μήνες για να ολοκληρώσει μια έκθεσή του. Επομένως η αποζημίωση σε τέτοια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί ένα αντίστοιχο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία ή τον ασφαλιστή του (έστω εντός 8 ημερών) και να μην προβεί σε καμιά αντικατάσταση, επισκευή ή αποκατάσταση ζημιάς πριν γίνει συνεννόηση με την εταιρεία αι τον πραγματογνώμονα.

Ανάλογα με το είδος της ζημιάς μπορεί να ζητηθούν βεβαιώσεις από σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες. Π.χ ΕΜΥ, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δήμος.

Οτιδήποτε βρίσκεται σε εξωτερικό και μη στεγασμένου χώρου καλύπτεται μόνο από φωτιά.

 Ο ασφαλισμένος πρέπει να ανατρέξει στις σελίδες του συμβολαίου του και να διαβάσει αναλυτικά όλες τις καλύψεις και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Η παραπάνω παρουσίαση αποτελεί σύνοψη μόνο για λόγους κατανόησης.

Η Εθνική Ασφαλιστική και ο ασφαλισμένος δεσμεύονται μόνο από το επίσημο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ελάτε να συνεργαστούμε.

Η τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις.  Στο my advisor είμαστε οι πρώτοι που πιστέψαμε ότι το διαδίκτυο αλλάζει τα δεδομένα και στην ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ευκολότερα τις συνεργασίες του, και οι ασφαλισμένοι μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

Τηλεφωνικό κέντρο 211 800 4634

φόρμα επικοινωνίας

logo myadvisor1