epixeirisi cut3

Όροι και εξαιρέσεις της ασφάλισης επιχερήσεων

Σαν βασική πρόταση που αποτελούν τα πακέτα ''Εθνική και Επιχείρηση Plus'' είναι αναγκαίο να αναλυθούν βασικοί όροι και προϋποθέσεις του συγκεκριμένου συμβολαίου.

          

Δεν καλύπτονται ζημίες σε τέντες, περιφράξεις, τοιχία και οτιδήποτε βρίσκεται εκτός κλειστού και στεγασμένου χώρου εκτός αν πρόκειται για φωτιά   

ΘΥΕΛΛΑ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ: Δεν καλύπτονται αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος  ή σε απόσταση μικρότερη των 12 εκ. από το έδαφος ή σε υπόστεγα και ανοιχτούς χώρους (εξαιρούνται χώροι λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών). Επιπλέον δεν καλύπτονται ζημίες από νερό που εισήλθε από ανοίγματα στην οροφή και στα παράθυρα, λόγω κακοτεχνίας ή γήρανσης υλικών και σωληνώσεων.

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ: Καλύπτονται μέχρι 2.000 € ετησίως

ΘΥΕΛΛΑ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ: Για ζημία έως 1.000€ δεν υπάρχει απαλλαγή. Από 1.000€ και άνω εφαρμόζεται απαλλαγή 10% του ποσού με ελάχιστο τα 500€ και 750€ για υπόγεια.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν καλύπτεται η ρίψη πύραυλων και η χημική μόλυνση.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν καλύπτονται οι ζημιές κατά τη διάρκεια ληστείας και διάρρηξης

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΔΕΝΤΡΩΝ: Σχετικές ζημιές δεν καλύπτονται

ΚΛΟΠΗ-ΛΗΣΤΕΙΑ: Τα δηλωθέντα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι πάντα σε λειτουργία για να λειτουργήσει η κάλυψη της κλοπής. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι κλοπές με αντικλείδι, οι κλοπές αντικειμένων τρίτων και αντικειμένων σε ανοιχτούς χώρους.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: Πρέπει να γίνει άμεσα καταγγελία στην αστυνομία, και σε περίπτωση  που κλαπούν επιταγές να ενημερωθεί άμεσα η τράπεζα και οι ενδιαφερόμενοι. συναλλαγματικές δεν καλύπτονται. Ληστεία ταμείου καλύπτεται έως 3.000€

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ: Καλύπτονται έως του  5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ: Καλύπτονται έως 3.000 € ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ: Καλύπτονται έως 5.000 € κατ’ έτος και κατά περίπτωση

ΧΙΟΝΙ – ΧΑΛΑΖΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ: Εφαρμόζεται απαλλαγή  10% με ελάχιστο τα 500€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ: Καλύπτονται έως 4.000 € ετησίως με απαλλαγή 150 €. Δεν καλύπτονται οι ζημιές σε ηλεκτρονικά μέρη.

ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: καλύπτεται έως 2.000€ μηνιαίως μέχρι 6 μήνες

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Καλύπτεται έως 2.000€ κατά περίπτωση και 4.000€ ετησίως. η κάλυψη ισχύει μετά από 2 μήνες και εφαρμόζεται απαλλαγή 200 € εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερη απαλλαγή λόγω άλλης αιτίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ: Ζημιές καλύπτονται έως 2.000€ ετησίως

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Καλύπτονται έως 5.000 € ετησίως με απαλλαγή 15% και 200€ κατ’  ελάχιστον.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Καλύπτεται ποσό 30.000€ μέσω της κάλυψης αστικής ευθύνης από μετάδοση φωτιάς και διαρροής νερού προς τρίτους

ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Καλύπτονται έως 1.500€ κατά γεγονός και 2.000€ ετησίως

ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ: Παρέχεται με απαλλαγή  10% και 750€ κατ’ ελάχιστον

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ: Καλύπτονται μετά από διακοπή της ΔΕΗ 6 συνεχών ωρών και έως 3% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου. Ισχύει απαλλαγή 150€.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Ισχύει έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου για νεοαποκτηθέντα αντικείμενα

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Κάθε αποζημίωση δίνεται μετά από πραγματογνωμοσύνη της εταιρείας και με βάση τα πρωτότυπα τιμολόγια. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιεί τον ασφαλιστή  ή την εταιρεία και να μην προβεί σε καμία αντικατάσταση, επισκευή ή αποκατάσταση ζημιάς πριν γίνει συνεννόηση με την Εθνική και τον πραγματογνώμονα.

Ο πραγματογνώμονας είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και έχει δικαίωμα εκ του νομού να ολοκληρώσει την έκθεση του μέσα σε 2-3 μήνες. Λόγω αυτού μια διαδικασία αποζημίωσης μπορεί να διαρκέσει και άνω των 2 μηνών για να ολοκληρωθεί.

Ο ασφαλισμένος πρέπει να ανατρέξει στις αρχικές σελίδες του συμβολαίου και να διαβάσει αναλυτικά όλες τις καλύψεις και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Η παραπάνω παρουσίαση ισχύει μόνο για λόγους απλοποίησης.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το μοναδικό επίσημο έντυπο που καθορίζει τις δεσμεύσεις ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ελάτε να συνεργαστούμε.

Η τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις.  Στο my advisor είμαστε οι πρώτοι που πιστέψαμε ότι το διαδίκτυο αλλάζει τα δεδομένα και στην ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ευκολότερα τις συνεργασίες του, και οι ασφαλισμένοι μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

Τηλεφωνικό κέντρο 211 800 4634

φόρμα επικοινωνίας

logo myadvisor1