Παράδειγμα εξαγοράς σε συμβόλαιο unit linked

Για να γίνει κατανοητό το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει με συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια, δηλαδή η πρόωρη εξαγορά, θα κάνουμε ένα ρεαλιστικό αριθμητικό παράδειγμα. 

Το πιο σύνθετο και δυσκολότερο στην κατανόηση είναι το συμβόλαιο τύπου unit linked. Αυτό δηλαδή το οποίο επενδύει τις αποταμιεύσεις του ασφαλισμένου σε αμοιβαία κεφάλαια, συνήθως χαμηλού ρίσκου.

Τα Αμοιβαία κεφάλαια (A/K) αποτελούνται από μερίδια τα οποία κάθε μέρα έχουν μια τιμή (περίπου όπως οι μετοχές). Εάν για παράδειγμα σήμερα η τιμή του μεριδίου είναι 2€ και θέλουμε να επενδύσουμε 1.000€, θα αποκτήσουμε 500 μερίδια. Εάν του χρόνου το μερίδιο έχει τιμή 2,2€ και θέλουμε να τα πουλήσουμε, τότε θα λάβουμε 500 επί 2,2€ = 1.100€.

Έστω λοιπόν ένας ασφαλισμένος ο οποίος συνάπτει συμβόλαιο με ασφάλιστρα 1.000€ το χρόνο για 15 χρόνια. Στους όρους κάθε συμβολαίου προβλέπεται τι ποσοστό των χρημάτων επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάθε χρόνο. Έτσι συναντάμε ένα πίνακα του τύπου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • 1ος χρόνος: 30%
 • 2ος χρόνος: 70%
 • 3ος χρόνος και μετά: 100%

Για λόγους απλοποίησης ας υποθέσουμε ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο οποίο επενδύονται τα χρήματα δεν έχει διακυμάνσεις (0% απόδοση κάθε χρόνο) και κάθε μερίδιο έχει τιμή 1€ μονίμως. 

Αυτός λοιπόν ο ασφαλισμένος απέκτησε με τα ασφάλιστρά του

 • 1ος χρόνος: 1.000€ * 30% (ποσοστό επένδυσης) / 1€ (τιμή μεριδίου) = 300 μερίδια
 • 2ος χρόνος: 1.000€ * 70% (ποσοστό επένδυσης) / 1€ (τιμή μεριδίου) = 700 μερίδια
 • 3ος χρόνος: 1.000€ * 100% (ποσοστό επένδυσης) / 1€ (τιμή μεριδίου) = 1.000 μερίδια
 • 4ος χρόνος: 1.000€ * 100% (ποσοστό επένδυσης) / 1€ (τιμή μεριδίου) = 1.000 μερίδια
 • 5ος χρόνος: 1.000€ * 100% (ποσοστό επένδυσης) / 1€ (τιμή μεριδίου) = 1.000 μερίδια
 • κοκ..
 • ...
 • ...
 • ...

Όλα αυτά τα μερίδια τα οποία αγοράζει ο ασφαλισμένος κάθε χρόνο δημιουργούν τον λεγόμενο Λ.Ε.Α (Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλισμένου).

Σε περίπτωση τώρα που ασφαλισμένος αποφασίσει να εξαγοράσει το συμβόλαιό του, το ποσό που θα λάβει δεν εξαρτάται από τα ασφάλιστρα που έδωσε αλλά από την αξία του Λ.Ε.Α εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή το σύνολο των μεριδίων που έχει επί την τρέχουσα τιμή τους.

Στο ασφαλιστήριο επίσης υπάρχει και ένας άλλος πίνακας. Αυτός καθορίζει το ποσοστό επί του Λ.Ε.Α το οποίο ο ασφαλισμένος λαμβάνει ανάλογα με το έτος που αποφασίσει πρόωρη εξαγορά. Συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς από τον πρώτο χρόνο αλλά από τον 2ο ή 3ο. Ο πίνακας είναι του τύπου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΊ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.)

 • 3ος χρόνος: 50%
 • 4ος χρόνος: 60%
 • 5ος χρόνος: 70%
 • 6ος χρόνος: 80%
 • 7ος χρόνος: 90%
 • 9ος και μετά: 100%

Ας υποθέσουμε ότι ο παραπάνω ασφαλισμένος, λόγω μιας έκτακτης ανάγκης, αποφασίσει να εξαγοράσει το συμβόλαιό του μετά από 7 κλεισμένα και πληρωμένα έτη. Για να υπολογίσουμε την αξία εξαγοράς κάνουμε τα παρακάτω βήματα (υποθέτουμε ότι κάθε χρόνο η τιμή του μεριδίου ήταν 1€)

 1. Υπολογισμός μεριδίων του Λ.Ε.Α. : 300+700+1.000+1.000+1.000+1.000+1.000 = 6.000 μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει αποκτήσει με τα χρήματά του
 2. Υπολογισμός χρηματικής αξίας Λ.Ε.Α. : 6.000 μερίδια * 1€ (τωρινή τιμή μεριδίου) = 6.000€
 3. Εύρεση ποσοστού εξαγοράς: Στον 7ο χρόνο προβλέπεται ποσοστό εξαγοράς 90% του Λ.Ε.Α σύμφωνα με τον πίνακα

 Επομένως: Αξία Εξαγοράς = 6.000€ (χρηματική αξία επένδυσης) * 90% (ποσοστό εξαγοράς τον 7ο χρόνο) = 5.400€

Αυτή είναι μια ρεαλιστική κατάσταση στην οποία ο ασφαλισμένος έχει δώσει συνολικά 7.000€ και παίρνει πίσω 5.400€.

Εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται σωστή ενημέρωση από τον ασφαλιστικό σύμβουλο αλλά και σωστό διάβασμα του συμβολαίου από τον ασφαλισμένο. Εάν όλα τα παραπάνω δεν αναλυθούν σωστά τότε το πιθανότερο είναι να προκύψουν μεγάλες προστριβές την ώρα της εξαγοράς.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

υπολογιστής

Ηλικία σήμερα
Συνολικά έτη προϋπηρεσίας
Έτη προϋπηρεσίας από το 2002 έως το 2018
Μ.Ο. Μικτών αποδοχών από το 2002 έως το 2018
Μ.Ο. εκτιμώμενων μικτών αποδοχών από το 2018 έως τη συνταξιοδότηση

Ελάτε να συνεργαστούμε.

Η τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις.  Στο my advisor είμαστε οι πρώτοι που πιστέψαμε ότι το διαδίκτυο αλλάζει τα δεδομένα και στην ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ευκολότερα τις συνεργασίες του, και οι ασφαλισμένοι μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

Τηλεφωνικό κέντρο 211 800 4634

φόρμα επικοινωνίας

logo myadvisor1

Το θεωρώ σημαντικό: Μέχρι τις 15.11.2019 η καλύτερη απόδοση στην αποταμίευσή σας - https://t.co/61dCZeF0z1

by my advisor